• +372 5 28 38 46
 • info@galoregrupp.ee

Raamatupidamisteenused ja nõustamine

RAAMATUPIDAMISTEENUSED:

Raamatupidamise korraldamine

Raamatupidamisteenuste osutamine, arvestusepidamine

Raamatupidamis- ja finantsalased konsultatsioonid.

RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE

Raamatupidamisarvestuse funktsioonide üleandmine Teie ettevõtte poolt Teie isiklikule allhankijale mistahes mahus ja mistahes etapil.

   See on eriti otstarbekas juhul, kui Te:

 •  ei oma mingeid raamatupidamisalaseid teadmisi ja kogemusi
 • soovite saada lahti vajadusest jälgida pidevalt keerulisi ja sageli muutuvaid raamatupidamist sätestavaid seadusi ja eeskirju;
 • kui Te ei valda aruandluse vormide ja liikide erinevate modifikatsioonidega seonduvat;
 • ei tunne maksuarvestuse ja maksude kajastamise korda igakuises aruandluses.

Sellisel juhul:

 • vähendate oma kulutusi seoses raamatupidaja tasu ja tema töökoha ülalpidamisega (kokkuhoid moodustab keskmiselt 45 %);
 • saate Te suunata oma aja ja vahendid äritegevuse edasisse arendamisse.

Eelised:

 • Raamatupidamisteenuste osutamine ettevõtteväliste organisatsioonide poolt tähendab Teie jaoks võimalust tegeleda oma asjaga.
 • Raamatupidamisteenuste allhange:

Te annate oma isiklikule allhanke teenust osutavale firmale üle raamatupidamisarvestuse funktsiooni ja sellega seotud teenuste osutamise ning raamatupidamise korraldamise Teie ettevõttes. Eriti aktuaalne on raamatupidamisteenuste osutamine allhanke korras, kui ärimehed asutavad korraga mitu juriidilist isikut erisuguste tegevuste teostamiseks ja iga asutatud ettevõte vajab raamatupidamisalast teenindamist.

Garantiid:

 • Äriinformatsiooniga seonduvate saladuste hoidmine, maksustamise järjepidevus ja optimeerimine, tulemuste usaldusväärsus.
 • Kogu raamatupidamise ja maksustamisega seotudaruandluse õigeaegne ettevalmistamine.

Tulemused:

Professionaalsed raamatupidamisteenused annavad Teile võimaluse saada operatiivselt informatsiooni Teie ettevõtte finantsolukorrast rakendamaks õigeid juhtimisotsuseid, mis suurendab olulisel määral Teie ärialase tegevuse edasise arengu tõenäosust.

Raamatupidamisalaste teenuste osutamine, raamatupidamisarvestus

Teenused:

Teenuseid osutatakse erinevate režiimide järgi:

 • Igat liiki algdokumentide täies mahus kokkupanek, vormistamine, töötlemine, raamatupidamis- ja maksuaruandluse koostamine.
 • Kliendi poolt esitatud algdokumentide alusel koos nende edasise töötlemise ja aruandluse koostamisega.
 • Kombineeritud lähenemine: vastavalt eelnevale kokkuleppele.

Me osutame teenuseid:

 • alalise kokkuleppe kohaselt
 • ja ka ühekordses korras.