• +372 5 28 38 46
 • info@galoregrupp.ee

Ettevõtte eelised Eestis

ETTEVÕTTE REGSITREERIMINE EESTIS

Eesti puhul on tegemist üldise õiguspädevusega, mis võimaldab veebipõhist äritegevust, seda tänu infotehnoloogiate ja elektrooniliste teenuste laialdasele levikule riiklike teenuste osutamise sfääris.

Ettevõtte Eestis registreerimise eelised

Võrreldes teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega kuulub Eestile üks esimestest kohtadest välismaiste investorite kaasamise valdkonnas ja ka välismaiste investeeringute osas iga elaniku kohta. Eesti peamised kaubanduspartnerid on Venemaa, Saksamaa, Rootsi ja Soome.

Üldise õiguspädevuse eripärad:

 • Tegemist ei ole off-shore piirkonnaga ja riik ei kuulu mitte ühessegi musta nimekirja;
 • Ei kuulu madala maksumääraga territooriumide loetelusse;
 • Aruandluse esitamine ja äritegevuse administreerimise elektroonsete süsteemide kaudu;
 • Suur hulk sõlmitud topeltmaksustamise vältimise kokkuleppeid, sealhulgas Ukrainaga;
 • Pikaajalise tööviisa või elamisloa saamise võimalus investeeringute tegemise korral;
 • Elektroonilise kodakondsuse ehk E-residendi ID-kaardi saamise võimalus.

Ettevõtete kasutamise viisid Eestis

Ettevõtted asutatakse Eestis kauplemiseks euroopa turgudel. Lisaks sellele ja võttes arvesse riigi optimaalset asukohta kasutatakse loodud ettevõtteid logistika valdkondades, seda nii vahendustegevuse ja ekspordi ning impordi sfääris.

Ettevõtte Eestis registreerimise protseduur

Ettevõtte registreerimiseks Eestis on vaja esitada järgmised dokumendid:

 1. Mitu ettevõtte nime varianti kontrolli teostamiseks.
 2. Aktsionäre, direktoreid ja kasusaajaid puudutavate dokumentide pakett, kuhu kuuluvad:
  — isiku pass, juhiluba või välispass;
  — elukohta tõendav õiend/dokument;
 3. Informatsioon ettevõtte kavandatava tegevuse ja äritegevuse teostamise geograafiliste piiride kohta.

Eestis asutatavatele ettevõtetele esitatavad nõuded ja nende kirjeldus

Ettevõtte tüüp: Piiratud vastutusega osaühing
Ettevõtte registreerimise ajaline kestus 20 tööpäeva
Kehtestatud osakapital 2500 EUR.
Sissemakstud osakapital 2500 eurot ettevõtte asutamise hetkel (kui asutajaks on juriidiline isik). Osakapitali sissemakse teostamiseks on vajalik pangaarve avamine. Juhul, kui asutajaks on füüsiline isik, võib osakapitali sisse maksta kolme aasta jooksul arvates ettevõtte asutamisest.
Osanike minimaalne arv Üks (füüsiline või juriidiline isik, mitteresident või resident).
Direktorite minimaalne arv Üks (füüsiline isik, mitteresident või resident).
Nominaalne esindamine Ligipääsetav.

Põhiinformatsioon eesti ettevõtte kohta

 • Lubatud on 100 %-line välismaise päritoluga osalus ja juhatuse välismaised liikmed.
 • Osakapitali minimaalne suurus 2500 EUR
 • Vähemalt üks osanik ja üks direktor.
 • Ettevõtte tulumaks jaotamata kasumilt – 0%
 • Ettevõtte tulumaksumäär kasumi jaotamisel – 20 %
 • Puudub tuluallikamaks kasumi jaotamisel.
 • Ettevõtte pangaarvete veebipõhine haldamine.

Miks otsustada eesti ettevõtte kasuks?

 • 100 % Euroopa —  ettevõtte tulumaks 0 %
 • Suurepärane raamistik äritegevuseks Euroopa Liidus
 • Arenenud digitaalsed avalikud teenused
 • Suurepärane ettevõtluskeskkond euroopa äritegevuse jaoks
 • Suurepäraselt toimiv pangasüsteem
 • Madalad kulud ettevõtte loomisel ja ülalpidamisel
 • Dividendide maksmisel puudub tuluallikamaks
 • Mugav turult lahkumine