• +372 5 28 38 46
  • info@galoregrupp.ee

Raamatupidamisteenused Eestis

Raamatupidamine — see on ettevõtete varalist seisu, nende kohustusi ja kapitali ning nendega aset leidvaid muudatusi kajastava ja rahalises vormis väljendatud informatsiooni kogumise, registreerimise ja üldistamise korrastatud süsteem kõigi majandustehingute üldise, pideva ja dokumenteeritud kajastamise teel. Raamatupidamislike funktsioonide, nii kontrolliva, informatiivse kui ka analüütilise funktsiooni mõistmine on määrava tähtsusega ülesanne, millest lähtuvalt valitakse teenuse pakkujat erilise hoolikusega ja pikaks ajaks!

ETTEVÕTTE REGISTREERIMINE EESTIS

Ettevõtted asutatakse Eestis kauplemiseks euroopa turgudel. Lisaks sellele ja võttes arvesse riigi optimaalset asukohta kasutatakse loodud ettevõtteid logistika valdkondades, seda nii vahendustegevuse ja ekspordi ning impordi sfääris.

Eelised

Töökogemus

Pikaajaline erinevatest riikidest pärit klientidega tehtava kaugtöö kogemus.

Turvalisus

Stabiilsus ja usaldusväärsus.

Lähenemine

Individuaalne lähenemine mistahes lihtsatele ja keerulistele ülesannetele.

Garantiid

Tegutseme turul juba enam kui 25 aastat.

Kasulikud viited